fbpx Press "Enter" to skip to content

UEFA EURO 2024

Szurkoljunk együtt a magyar labdarúgó-válogatottnak! Játssz és nyerj a Recycolorral!

Játssz velünk és szurkoljunk együtt a magyar válogatottnak!
Tippeld meg kommentben az aktuális mérkőzés eredményét a Facebookon az erre kijelölt Facebook posztban és nyerj egy Graco ajándékcsomagot!
Tippeket a meccs kezdetéig (kezdő sípszó) várjuk!


Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 

1. Szervező 

RECYCOLOR KFT. (1112 Budapest, Kőérberki út 36.) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 

A Játékban való részvételhez szükséges a RECYCOLOR KFT. által a Recycolor FB (https://www.facebook.com/recycolorkft) oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni. 

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. 

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye 

2.1 A nyereményjáték ideje: 

Mérkőzés: Németország – Magyarország

 • Mérkőzés: június 19. 18:00 óra
 • Tippelés határideje: június 18. a mérkőzés kezdő sípszójáig.
 • Sorsolás: június 20. 11:00 óra

Mérkőzés: Skócia – Magyarország

 • Mérkőzés: június 23. 21:00 óra
 • Tippelés határideje: június 23. a mérkőzés kezdő sípszójáig.
 • Sorsolás: június 24. 11:00 óra

2.2 A nyereményjáték menete:  

Tippeld meg kommentben az adott mérkőzés eredményét helyesen és nyerj!

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban valórészvételnek. 

2.4 A Játék nyereménye: A helyesen tippelők között mérkőzésenként 3 db Graco ajándékcsomagot sorsolunk ki (A játékban csak a magyar csapat mérkőzései vesznek részt, közülük is kizárólag azok, amelyekhez a Recycolor hivatalos Facebook oldalán egyértelmű játékfelhívást tartalmazó poszt tartozik.) Amennyiben a helyes tippek száma kevesebb, mint 3, úgy a fennmaradó ajándékcsomago(ka)t az összes tippelő között fogjuk kisorsolni.

2.5 A nyeremény sorsolásának időpontja: Az adott mérkőzést követő nap 11.00 óra

A Szervező a nyerteseknek a nevét (FB felhasználói nevét) az adott Facebook poszt hozzászólásában teszi közzé a sorsolás napján.

3. Adategyeztetés 

3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, valamint postacímét. 

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik. 

4. A Játékban részt vevő személyek 

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. 

A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. 

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli. 

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha: 

 • nem múlt el 18 éves; 
 • a Lebonyolító megkeresésére 30 napon belül nem válaszol; 
 • nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot; 
 • a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni; 
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; 
 • jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti. 

4.6 A Játékból ki vannak zárva a Recycolor Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések 

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. 

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog. 

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. 

6. Adatvédelmi tájékoztató 

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. 

6.2 A jelen nyereményjátékra a Recycolor Kft. weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a Recycolor Kft. a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

6.3 A Szervező a nyertes Játékos FB felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Recycolor Kft.  Facebook oldalán. 

A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta. 

RECYCOLOR Kft. 

H-1112 Budapest, Kőérberki út 36.

+36 1 361 0734

recycolor@recycolor.hu

10852891-2-43

HU10852891

01-09-369108

Budapest, 2024.06.18.