Graco Szerviztechnikust Keresünk

Munkakör megnevezése

Graco szervizes

 

Heti munkaidő: 40 óra

Munkarend: Napi 8 óra (08.00 – 16.00)

Állománycsoport: szerviz technikus

Fölérendelt vezető munkaköre: ügyvezető, szervizvezető 

Alárendelt szakterületek:

 • Graco berendezések szervizelése
 • Graco eladások segítése
 • Kiállítások, bemutatók lebonyolítása
 • Vevőkkel kapcsolattartás

 

Távollétében helyettesítő munkaköre:

 • Szervizvezető
 • Graco manager

Illetékességek Társaságon belül (B) és kívül (K)

Munkakapcsolatok:

 • A Kft. valamennyi dolgozójával
 • Vevőkkel
 • Beszállítókkal
 • Szervizt igénylőkkel

Képviseleti jog:

 • Javítási munkáknál

Aláírói jog:

 • Megrendelések elkészítése Graco managerek számára
 • Megrendelések, javítások visszaigazolása vevők irányába
 • Javítási ajánlatok készítése

Személyi feltételek a munkakör betöltéséhez

Képzettség: Min. középfokú  végzettség

Tapasztalat: 3 év szerelői, technikai gyakorlat

Ismeretek: angol társalgás (előnyt jelent, de nem feltétel), kezelői szintű számítógépes ismeretek

Munkaköri feladat és minőségügyi felelősségek (MIK, MIE szerint)

Legfőbb szakmai feladatai: 

 • A Graco festékszórók szervizelése. 
 • A vevői igények tisztázása, kielégítése. 
 • Ajánlatok elkészítése, vevőkkel egyeztetése.
 • Kapcsolattartás a vevőkkel. Kapcsolattartás a beszállítókkal, 
 • Rendszeres tájékozódás a vevői igényekről, azok kielégítésének szervezése. 
 • A készletgazdálkodási előirányzatok betartása, feltételek biztosítása, folyamatos ellenőrzése. 
 • A Graco beszerzések műszaki előkészítése, a megrendelések elkészítése.
 • Az árajánlatok elkészítése, a megrendelések visszaigazolása a cégvezetéssel egyeztetve.
 • A társaság tevékenységének színvonalát és eredményességét folyamatosan növelő műszaki és fejlesztési intézkedések kezdeményezése, előkészítése, megszervezése, végrehajtásának ellenőrzése. 
 • A nagyobb szerelésekben esetleges szerelési, üzembe helyezési feladatok elvégzése, irányítása, alvállalkozók kijelölése, munkájuk ellenőrzése..
 • A festékszórók gépkönyveinek karbantartása, esetleges minősíttetési munkáinak segítése . 
 • A minőségirányítási rendszer szervízre vonatkozó feladatinak meghatározása, a feladatok elvégzése, a végrehajtás ellenőrzése. 
 • A szakmai bemutatók megszervezése, azokon való részvétel.
 • Szakmai vásárokon, kiállításokon továbbképzéseken való részvétel.

 

Dönt: 

 • A vevők felkutatásának, megszerzésének megszervezésében. 
 • A Graco javításokhoz tartozó  rendelések összeállításában, raktárkészlet szintek mértékének kialakításában. 
 • A Graco eladás utáni vevőszolgálatának ügyeiben, garanciális javítások kivitelezésében, vevőreklamációk, szervizelések intézésében.

 

Döntést előkészít: 

 • A vevőmegdolgozások módszertanában, költségvetésének összeállításában. 
 • A forgalmazási csatornák kialakításában. 
 • A Vevők felkutatásának, megszerzésének módozataiban. 
 • A készletek csökkentésére vonatkozó eljárásokban. 
 • Vevőszolgálati információs rendszer kialakításában. 
 • Az ügyvezető hatáskörébe tartozó, Graco szerződésekkel kapcsolatos kérdésekben. 

Javaslattételi joga van: 

 • Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések megfogalmazására, az ügyvezető és szervizvezető részére történő továbbítására. 
 • A munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők kiküszöbölésére.

Felelős: 

 • A Graco szervizt, eladásokat szabályozó előírások szabványok betartásáért, betartatásáért. 
 • A munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése határidőinek betartásáért, betartatásáért. 
 • A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért. 
 • A szakterületére vonatkozó törvények, szabványok, más jogszabályok, belső szabályzatok dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek betartásáért és végrehajtásáért. 
 • Az eladások lebonyolításának eredményességéért, a tevékenységi körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért. 
 • A társaság érdekeinek érvényesítéséért. 
 • Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések betartásáért.
 • A társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony közreműködésért. 
 • A tűz-, munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások betartásáért. 
 • A jó munkahelyi légkörért. 

Jogszabályok és előírások: 

 • Szervezeti és működési szabályzat. 
 • Az eladásokat szabályozó jogszabályok, szabványok és etikai előírások. 
 • A minőségirányítási rendszerből a Graco berendezésekre vonatkozó előírások.
 • Munkaterületére vonatkozó munkaköri leírások. 

 

 

 

Graco Szerviztechnikust Keresünk

Akcióink

A tekintse meg friss és folyamatos akcióinkat!